Professionel outplacement er udbytterigt for både firmaet og personalet

Som leder i en større organisations personaleafdeling, oplevede jeg desværre for fem måneder siden at være nødsaget til at opsige fire af de ansatte i min afdeling. I den forbindelse valgte vi at bruge penge på et outplacement forløb for de medarbejdere, som blev fyret. Med disse outplacement forløb fik vi nemlig en chance for at give dem et bedst muligt afsæt for at komme videre med deres karriere. Det var vi enige om, at vi havde en forpligtigelse til at gøre, fordi at vi faktisk var tilfredse med deres arbejdsindsats i afdelingen. Som et resultat af den finansielle krise var vi i virksomheden dog nødt til at spare et sted.

En af de store fordele ved at tilbyde samtlige af vores opsagte ansatte i organisationen et outplacement forløb ved en ekstern partner har uden tvivl været, at vi selv i tiden efter, at fyringerne er blevet meldt ud, har kunnet nyde godt af nogle fleksible samt smilende medarbejdere i afdelingen. Samtidig har de planlagte outplacement forløb for de berørte ansatte bevirket, at det øvrige personale i afdelingen har haft nemmere ved at godtage de nye arbejdsopgaver efter fyringsrunden. De professionelle outplacement forløb viste sig som følge heraf at blive en metode til at udvise et socialt ansvar såvel som skabe en optimal afvikling i en yderst svær situation.

For de medarbejdere, som fik en fyreseddel, har deres outplacement også gjort en stor forskel. Igennem hele opsigelsesperioden har de hver især haft en fast tilknyttet jobsøgningskonsulent fra et rekrutteringsfirma der ikke kun har hjulpet dem med at udarbejde den gode jobansøgning samt kronologisk eller funktionsopdelt CV til jobopslag, som passer til deres ønsker. Outplacement vejlederen har også ydet en effektiv vejledning, der har givet de afskedigede ansatte den nødvendige assistance til at få afdækket deres kompetencer samt tænkelige jobmuligheder. Derfor har de fået et enestående afsæt til at søge et nyt arbejde.

Skal du føre en fyringsrunde i din organisation ud i praksis, eller er I tvunget til at opsige en enkelt medarbejder? Uagtet grunden til fyringen og det reelle omfang af en fyringsrunde, er et professionelt outplacement forløb for de afskedigede medarbejdere en fordelagtig investering for både organisationen og de medarbejdere, som blev fyret. Med udgangspunkt i de positive tilbagemeldinger fra mit firma, vil jeg derfor lægge et godt ord ind for, at man så vidt muligt vedtager at budgettere med outplacement forløb, såfremt man opsiger personale.

Hvis du i stedet som ansat er blevet opsagt, og har du svært ved at få øje på, hvordan du sikrer et passende job? Så kan du også med fordel undersøge om der er en mulighed for, at virksomheden hjælper dig videre i din karriere ved at betale for, at du får et outplacement rådgivningsforløb. I det øjemed kan tillidsmanden i organisationen ofte hjælpe dig med at få tilføjet en aftale om outplacement i selve fratrædelsesaftalen. På denne måde vil du nemlig kunne skabe et fantastisk afsæt for at bruge opsigelsen på konstruktiv vis og sætte andre personlige målsætninger for din arbejdsmæssige fremtid.